Поетите на Студентски град: Ирен Петрова


  В серия от публикации ще ви представим участниците в събитието „Поетите на Студентски град”, организирано от Петър Чухов и филиал „Студентски” на Столична библиотека, състояло се на 02.12.2015 година. Ирен Петрова:(Записът е предоставен от Йоана Русева…)

Ирен Петрова в „Кръстопът”.
Ирен Петрова в DICTUM.