Амелия Личева: Вместо Йога


   Предлагаме ви да чуете как Амелия Личева чете стихотворението си „Вместо йога“ от своята последна засега книга – „Зверски кротка“:
Амелия Личева

  Амелия Личева в „Кръстопът“.
  Амелия Личева в DICTUM.