Йорданка Белева и Иво Рафаилов за автори и книги, които ги вдъхновяват…


   Предлагаме Ви фрагмент от аудиозаписа на среща на Иво Рафаилов и Йорданка Белева с участниците в Школа за литература и хуманитарстика „Глоси”, в който тe разказват за автори и книги, които ги вдъхновяват:Йорданка Белева в „Кръстопът” и в DICTUM.

Иво Рафаилов в „Кръстопът“ и в DICTUM.