//

Tag Archives: Издателство „Стигмати“

Борис Роканов: Великолепно стихотворение за спящата красавица…

В „Представи“ актрисата Жана Илиева чете стихотворението на Борис Роканов „Великолепно стихотворение за Спящата красавица, чудните и сънища и нейната прелюбезна прислужница“…

Николай Вълчинов – из “Всичко е Колизеум“

Николай Вълчинов чете фрагмент от книгата си “Всичко е Колизеум“ („Стигмати“, 2008 г.)…

Разговор на Владимир Левчев с Илко Димитров в „Небесни Балкани“

Разговор на Владимир Левчев с Илко Димитров в „Небесни Балкани“ – 18.03.2009 година…