Людмила Миндова: Хартиена лодка

  Людмила Миндова чете стихотворението „Хартиена лодка”  от книгата си „Тамбос” („Жанет 45“, 11.2014):

Още информация „Людмила Миндова: Хартиена лодка“