Henry Miller – Bathroom monologue – 2

Втора част от един изключителен видеодокумент с образа, гласа и света на Хенри Милър, достъпен благодарение на YouTube.


(YouTube – оригинален адрес: http://www.youtube.com/watch?v=TK1iY1Ys6zo)

Още информация „Henry Miller – Bathroom monologue – 2“

Henry Miller – Bathroom monologue – 1

Първа част от един изключителен видеодокумент с образа, гласа и света на Хенри Милър, достъпен благодарение на YouTube.


(YouTube – оригинален адрес: http://www.youtube.com/watch?v=4vgY–BpGIw)

Още информация „Henry Miller – Bathroom monologue – 1“