//
International Sofia GlosiFest – autumn 2020 – Day 2

We, Europe

Participants:

Anja Marković – poetry – Serbia
Thanos Gogos – poetry – Greece
Petar Matović – poetry – Serbia
Mitko Gogov – poetry – Macedonia
Gorgi Kalajdziev – poetry – Macedonia
Bojan Marković – poetry – Serbia
Marija Dejanović – poetry – Bosnia and Herzegovina and Croatia
Hayes & Y – music – Bulgaria

Translations: Valentin Dishev, Georgi Gavrilov, Maria Kumanova, Levena Filcheva
Reading in Bulgarian: Valentin Dishev

If you want to support the festival you can buy a virtual ticket.
Международен София ГлосиФест есен 2020 – Ден 2

„Ние, Европа“ – част 1


Участници:

Аня Маркович – поезия – Сърбия
Танос Гогос – поезия – Гърция
Петар Матович – поезия – Сърбия
Митко Гогов – поезия – Македония
Георги Калайджиев – поезия – Македония
Боян Маркович – поезия – Сърбия
Мария Деянович – поезия – Босна и Херцеговина и Хърватия
Hayes & Y – музика – България


Превод: Валентин Дишев, Георги Гаврилов, Мария Куманова, Левена Филчева
Прочит на български: Валентин Дишев


Вижте програмата за всички фестивални дни до 29 септември 2020 г.. Фестивалът е подкрепен от програма „Солидарност в културата“ на Столична община.

Можете да подкрепите следващите издания на фестивала, както и пространството за култура „Хралупата“, чрез закупуване на виртуален (незадължителен) билет от URBO (закупилите ВИП-билет ще получат по една от тениските на Феста с дизайн от Яна Георгиева или книгата на Наталия Иванова „Човек с бинокъл“, или книгата на Ренета Бакалова „И други езици“ – по избор).


This entry was posted on събота, септември 19th, 2020 at 22:02 and is filed under Вестник, Видеофакти. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени за „Ние, Европа“ (част първа) – втора вечер на Международния фестивал София ГлосиФест 2020/есен

Comments are closed.