International Sofia GlosiFest – autumn 2020 – Day 3: „Свят за обичане“ / A World to love
International Sofia GlosiFest – autumn 2020 – Day 3
A World to love


Participants:

Kieu Bich Hau – poetry – Vietnam
Mai Hoa Do – poetry – Vietnam
Khosiyat Rustam – poetry – Uzbekistan
Naty Selva – music – Colombia
Salim Babullaoglu – poetry – Azerbajzan
Robert Levi – poetry – Bulgaria
Katerina Stoykova – poetry – Bulgaria
Teodora Lalova – poetry – Bulgaria
Jay Spinks – music – USA


Translations: Georgi Gavrilov, Maria Kumanova
Reading in Bulgarian: Valentin Dishev


If you want to support the festival you can buy a virtual ticket.Международен София ГлосиФест есен 2020 – Ден 3

„Свят за обичане“


Участници:

Киу Бик Хау – поезия – Виетнам
Май Хоа До – поезия – Виетнам
Хосият Рустам – поезия – Узбекистан
Нати Селва – музика – Колумбия
Салим Бабулаоглу – поезия – Азербайджан
Роберт Леви – поезия – България
Катерина Стойкова – поезия – България
Теодора Лалова – поезия – България
Джей Спинкс – музика – САЩ


Превод: Георги Гаврилов, Мария Куманова
Прочит на български: Валентин Дишев

Вижте програмата за всички фестивални дни до 29 септември 2020 г.. Фестивалът е подкрепен от програма „Солидарност в културата“ на Столична община.

Можете да подкрепите следващите издания на фестивала, както и пространството за култура „Хралупата“, чрез закупуване на виртуален (незадължителен) билет от URBO (закупилите ВИП-билет ще получат по една от тениските на Феста с дизайн от Яна Георгиева или книгата на Наталия Иванова „Човек с бинокъл“, или книгата на Ренета Бакалова „И други езици“ – по избор).