Христо Мухтанов: *** (обзема ме…)


Предлагаме ви да чуете стихотворение на Христо Мухтанов, прочетено от автора:




обзема ме –
когато нито е следобед, нито сутрин,
а слънцето не е проблясвало от часове,
това е друг сезон, не идва чакания –
настроение на скръб,
застинал съм в леглото си,
макар да имам топлина, да имам предостатъчно,
притежавам само себе си –
не мога да понасям съществуването,
дори и да изпитвам ужас
от неговата липса –
(а някъде нататък
бойни танкове, мъже във камуфлаж,
изстреляни ракети срещу сградите,
умиращи и молещи се)
със мен е само тази
тежка нота,
която пак е задълбала
като червей



Христо Мухтанов в „Кръстопът” и в DICTUM.