//

Мария Донева: Късни рози

Posted by on май 14, 2010 at 2:04 am.

      Мария Донева чете стихотворението си „Късни рози“:

(запис за ArsMedia)


Късни рози, потъмнели,
като скупчени небрежно
смачкани чаршафи. Зрели,
напоени с дъжд и нежни,

във мъглата се потапят
търпеливо и разумно,
и надеждите им капят,
и разпадат се безшумно.

Мария Донева


Мария Донева в „Кръстопът“.
Мария Донева в DICTUM.

One Comment

Trackbacks / Pingbacks

Leave a Reply

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment