С Манол Пейков след награждаването на лауреатите на Национална награда „Христо Г. Данов“ за принос в националната книжовна култура – 2015


  Предлагаме ви разговор (на Валентин Дишев – от 12.06.2015 г.) с Манол Пейков за наградените с Национална награда „Христо Г. Данов“ за принос в националната книжовна култура – 2015 (и за новия, пети, брой на „Гранта България“, и за… всичко, което можете да чуете)…(ако „клик“-нете с мишката върху хиперлинка по-горе или тук, ще бъдете препратeни към „Кръстопът“, в който можете и да прочетете имената на наградените…)

Забележки (които сме принудени да направим, тъй като държим на съхраняването на престижа на наградата и нeговото „надграждане“):

1. За споменатото в разговора разминаване между статут и обява за конкурса на наградата: Съгласно нейния статут, публикуван на страницата на Министерство на културата, наградата се връчва „за принос в националната книжовна култура през предходната календарна година” (вижте чрез хиперлинка, препращащ ви към сайта на Министерството… файлът, разбира се, е съхранен и при нас, при това от години), а съгласно обявата на конкурса (публикувана, както е видно чрез хиперлинка, отново в сайта на Министерството) – „за принос в националната книжовна култура през едногодишния период от последното й връчване” (употребата на „и кратко” вместо „йота” се дължи на изписването му по този начин в официалния документ на м
Министерството… нещо което, според нас, също е недопустимо)… Посоченото несъответствие (което всъщност година след година се опитва да „заличи“ следите от грешка, допусната през 2012 г., с награждаването на книга, излязла в годината на връчване на наградата, т.е. в нарушение на статута) е крайно време да бъде решено, при това в полза на статута на наградата. А тъй като нейното връчване всъщност не е строго фиксирано във времето и защото коонкурса за наградата се обявява всяка година на различни дати, често доста раздалечени във времето, е желателно придържането към статута, а не неговото редактиране, дори и поради простичкия факт, че ако се награждават „постижения между двете връчвания на наградата“, то няма как да се спазват сроковете за подаване на предложения за награждаване, нито би имало време журито да заседава: според така направената обява в конкурса за тази година би трябвало да имат право да участват книги, издадени до 12 юни 2015 г., а не дори според определения в самата обява на конкурса срок до 8 май… Просто е, глупаво е, недоглеждане е, което поражда проблем и възможност за конфликт… Ясно е, че трябва да се коригира).

2. Според публикуваната на страницата на Министерство на културата справка „Постъпили кандидатури за Националната награда „Христо Г. Данов” 2015 г.”, номинираният, а впоследствие и награден в категория „Електронно публикуване и нови технологии” сайт vupreki.com (според нас – един прекрасен, изключително добре списван „общ” сайт за култура, в който се отделя място за книга-две месечно) е предложен в друга категория – „Представяне на българската книга”… Няма да разберем как, защо и от кого е извършено това „преместване”, след като справката е публикувана на 20 май и е окончателна, доколкото срокът за подаване на предложения за наградата е 8 май, а следователно до този срок могат да се правят и корекции от „предлагащите”… Отново с грижа за престижа на наградата (пак повтаряме – изключително ценим споменатото издание, макар да не смятаме, че то съдържателно би могло да има претенцията да се впише, според стореното до този момент, в описанието „за принос в българската книжовна култура”, поради своя „профил” и лимитите на своето съдържание, обгрижващо точно книжовната част на културата…) би трябвало подобни несъответствия да не се допускат занапред…2 отговори на "С Манол Пейков след награждаването на лауреатите на Национална награда „Христо Г. Данов“ за принос в националната книжовна култура – 2015"

Коментарите са спрени.