Ивайло Добрев: *** (написала е своите мемоари)


  В аудиоантологията за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете неозаглавено стихотворение на Ивайло Добрев *** (написала е своите мемоари):Ивайло Добрев в „Кръстопът“.
Ивайло Добрев в DICTUM.