Поетите на Студентски град: Анна Лазарова


  В серия от публикации ще ви представим участниците в събитието „Поетите на Студентски град”, организирано от Петър Чухов и филиал „Студентски” на Столична библиотека, състояло се на 02.12.2015 година.Анна Лазарова:
Анна Лазарова в DICTUM
Анна Лазарова в „Кръстопът”.