Поетите на Студентски град: Ренета Бакалова


  В серия от публикации ще ви представим участниците в събитието „Поетите на Студентски град”, организирано от Петър Чухов и филиал „Студентски” на Столична библиотека, състояло се на 02.12.2015 година.Ренета Бакалова:
Анна Лазарова в DICTUM

Ренета Бакалова в „Кръстопът” и в DICTUM.