Даниела Михалева: виж как…

      Даниела Михалева чете свое безименно стихотворение, включено в нейната дебютна книга „А (положителна““ (2010 г., „АРС“):


Още информация „Даниела Михалева: виж как…“

Иван Димитров: Невидимата линия

      Иван Димитров чете разказа си „Невидимата линия“, включен в неговата дебютна книга „Местни чужденци“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „Иван Димитров: Невидимата линия“

Мирослав Христов: split up

      Мирослав Христов чете стихотворението си „split up“, включено в неговата дебютна книга „Череша с гравитация“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „Мирослав Христов: split up“

С Даниела Михалева за „А (положителна)“

      Разговор (на Валентин Дишев) с Даниела Михалева за нейната книга „А (положителна)“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „С Даниела Михалева за „А (положителна)““

С Мирослав Христов за „Череша с гравитация“

      Разговор (на Валентин Дишев) с Мирослав Христов за неговата книга „Череша с гравитация“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „С Мирослав Христов за „Череша с гравитация““

С Мая Любенова за „Парченца синьо / Flecks of blue“

      Разговор (на Валентин Дишев) с Мая Любенова за нeйната книга „Парченца синьо / Flecks of blue“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „С Мая Любенова за „Парченца синьо / Flecks of blue““

Мина Стоянова: 21-ви век

      Мина Стоянова чете стихотворението си „21-ви век“, включено в нейната дебютна книга „градове сме, а после пустини“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „Мина Стоянова: 21-ви век“

Даниела Михалева: грапав езикът…

      Даниела Михалева чете свое безименно стихотворение, включено в нейната дебютна книга „А (положителна““ (2010 г., „АРС“):Още информация „Даниела Михалева: грапав езикът…“

Мина Стоянова: градината

      Мина Стоянова чете стихотворението си „градината“, включено в нейната дебютна книга „градове сме, а после пустини“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „Мина Стоянова: градината“

С Иван Димитров за „Местни чужденци“

      Разговор (на Валентин Дишев) с Иван Димитров за неговата книга „Местни чужденци“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „С Иван Димитров за „Местни чужденци““

С Владислав Христов за „Снимки на деца“

      Разговор (на Валентин Дишев) с Владислав Христов за неговата книга „Снимки на деца“ (2010 г., „АРС“):


Още информация „С Владислав Христов за „Снимки на деца““

Резултати от конкурса на Издателство „Арс“ за издаване на дебютна книга

Резултати от конкурса на Издателство „Арс“ за издаване на дебютна книга

Раздел „Поезия“:

Първа награда, лауреатско звание и предложение за издателски договор: Даниела Михалева

Издателството присъжда още три награди, с лауреатско звание и предложение за издателски договор (наградените са подредени по азбучен ред на малките имена):
– Детелина Тихолова
– Мина Стоянова
– Мирослав Христов


Раздел „Проза“:

Първа награда, лауреатско звание и предложение за издателски договор: Александър Лютов

Издателството присъжда още три награди, с лауреатско звание и предложение за издателски договор (наградените са подредени по азбучен ред на малките имена):
– Иван Димитров
– Мария Питерс
– Милен Миланов


Раздел „Хуманитаристика„:

Първа награда, лауреатско звание и предложение за издателски договор: Лора Шумкова
Още информация „Резултати от конкурса на Издателство „Арс“ за издаване на дебютна книга“

Приключи приемането на ръкописи за конкурса на издателство „Арс“

     За участие в конкурса в раздел „Поезия“ постъпиха 44 ръкописа. В раздел „Проза“ – 20 и в раздел „Хуманитаристика“: 3 ръкописа.
Още информация „Приключи приемането на ръкописи за конкурса на издателство „Арс““

Издателство „Арс“ обявява конкурс за издаване на дебютна книга – поезия, проза, хуманитаристика

      В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена по една награда издаване на книгата и нейна премиера в съгласуван с автора град на България.
      Издателството си запазва правото да предложи и на други участници в конкурса договор за издаване.

      Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.
Още информация „Издателство „Арс“ обявява конкурс за издаване на дебютна книга – поезия, проза, хуманитаристика“