Бариш Мюстерджаплъоглу в Word Express

      На видеозаписа Бариш Мюстерджаплъоглу чете фрагмент* от своя разказ „Един труп в повече“:

Още информация „Бариш Мюстерджаплъоглу в Word Express“