Мария Калинова в Word Express

      На видеозаписа Мария Калинова чете стихотворенията си „Майсторът“ и „Едипов комплекс“ (от „Подножието на вечерята“ – „Алтера“, 2008 г.) :

Още информация „Мария Калинова в Word Express“

Иван Христов в Word Express

      На видеозаписа Иван Христов чете стихотворенията си „Лари“ и „Chevrolet“:

Още информация „Иван Христов в Word Express“