Ана Мария Гърбич: фрагмент от „Земя 2.0“


  Предлагаме ви един фрагмент от среща с Ана Мария Гърбич и нейната книга „Земя 2.0“, публикувана това лято от издателската група на „Арс“ и Scribens в превод на български език. След Ана Мария Гърбич във фрагмента Левена Филчева чете своя превод на български език:
  Поръчайте си тази забележителна книга.откакто мама си замина татко всеки ден
меси хляб винаги има трохи от втвърдено брашно
около ноктите а когато купя хляб той
само ме мрази и слънцето тогава се замъглява и
птиците най-после се обичат и тогава той продължава
да мачка тестото все едно ще направи планета:
(всеки който не е плакал когато негов близък
е умрял нека запомни това: никога няма да забравиш
ароматите.
не ти е позволено.)

Фрагмент от „Земя 2.0“ на Ана Мария Гърбич,
в превод на Левена Филчева, с корица на Антонина Георгиева, от ARS и Sribens…