Бариш Мюстерджаплъоглу в Word Express

      На видеозаписа Бариш Мюстерджаплъоглу чете фрагмент* от своя разказ „Един труп в повече“:

Още информация „Бариш Мюстерджаплъоглу в Word Express“

Иван Христов в Word Express

      На видеозаписа Иван Христов чете стихотворенията си „Лари“ и „Chevrolet“:

Още информация „Иван Христов в Word Express“